BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

O AIKIDOU


Koreni današnjeg aikidoa sežu sve do IX veka,no tek u XXveku predstavljen je široj japanskoj i svetskoj javnosti, kao zrela i zaokružena ratnička veština, koja je stala ravnopravno uz bok karatea i judoa.
S razumevanjem ove veštine najbolje je početi od samog naziva aikido, jer će nam on razotkriti mnogo toga (i samu bit) o pravom smislu bavljenja njom. Ustaljen i pojednostavljen način prevoda bi glasio: DO - put, AI - usaglašavanja, KI - životne energije. Međutim, to nije dovoljno da bi se pokrila sva značenja ta tri ideograma, koja oni imaju u japanskom jeziku. Ideogram AI - relativno je jednostavan; znači udružiti, uskladiti, objediniti, usuglasiti, dovesti u harmoniju. Ideogram KI - u okviru aikido teorije otprilike znači vitalnu ili životnu energiju (postoji još niz drugih značenja: plin, zrak, miris... može se reći da svatko u Japanu ima svoje razumevanje KI-a). Pojednostavljena priča o KI-u koja je nasleđena od M. Ueshibe svodi se na ideju o nazočnosti jedne energije (KI) koja prožima celi svemir, pa tako i čoveka. Međutim, dok se u prirodi, kod biljaka i životinja protok te energije odvija nesmetano, kod većine ljudi on je osetno narušen. Putevi koji vode ponovnom vraćanju čovjeka u sklad sa svom prirodom su različiti, a među njima svoje mjesto ima i aikido. Uzimajući u obzir ranije spomenuti smisao ideograma AI (obediniti, uskladiti...) stižemo do odrednice AIKI koja podrazumeva jednu psihofizičku disciplinu objedinjavanja KI-a. U aikidou se to postiže kombiniranjem statičkih (seiza "japansko sedenje") i pokretnih vežbi (njegove praktične tehnike), te se na toj bazi izraz AIKI tumači kao usuglašavanje vlastitih kretnji i energije sa kretnjama i energijom partnera pri treningu ili pravog napadača.

0 коментара: